Do not close. Please wait...

CONTACT US

Please enter your result.

Lagobe

     

       จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบ OEM ที่ถูกย้ายฐานการผลิตไปนอกประเทศหรือมีการนำนำเข้าสินค้ามากขึ้น

   จากสภาพการแข่งขันข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายรายยังประสบกับความท้าทายในการเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ขณะที่กลุ่มลูกค้าเองก็ประสบปัญหาในการหาสินค้าที่มีคุณภาพและกิมมิกดีไซน์ที่โดดเด่น ลาโกบี้จึงสร้างแฟชันมาร์เก็ตเพลสเพื่อรองรับและเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเพศทางเลือก LGBTQIA+ ที่ต้องการแสดงจุดยืน ความโดดเด่น ดึงความเป็นตัวตน สร้างโลกให้สดชื่นและมีสีสันขึ้นผ่านการแต่งกาย และมีความภาคภูมิใจที่ได้บริโภคสินค้าแฟชันคุณภาพของคนไทยด้วยกันเอง

   ลาโกบี้ไม่ได้เป็นแค่เว็บขายของแต่จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมหัวใจของคนไทย ที่จะทำให้สินค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับและต่อยอดสู่ระดับสากล LAGOBE #1 Fashion Maketplace for LGBTQIA+ in Asia

Social Media

    Instagram: lagobe_official 
www.instagram.com/lagobe_official/

      Facebook: Lagobe
www.facebook.com/lagobefashion/ 

   Twitter: @LAGOBEofficial
www.twitter.com/LAGOBEofficial/media 

Powered by MakeWebEasy.com